Είναι πολύ καλό αλλά μου βγάζει τη όνειρο βλέπω πώς το απενεργοπιο

From Xristina Lamprh on 2017/02/21 08:11:19 +0000

Θα ειθελα να είναι πιο εύκολο

Copied from original feature request: http://urbandroid.uservoice.com/forums/264867-sleep-as-android/suggestions/18403648-Είναι-πολύ-καλό-αλλά-μου-βγάζει-τη-όνειρο-βλέπω-πώ