Does Wake detection really affect only wake state?

Does Wake detection settings really affect only wake state or it affect also algorithm for detecting light/deep sleep?

@Pilda not sure if I got you right, but if you mean the awake heuristics settings in Settings > Sleep tracking > Awake detection than they affect the amount of awake detected and of course if we detect you are awake you cannot be in light or deep sleep so this is how it affects it?

No, I meant if it also affects measuring light/deep/rem stages. For example, the setting for movement.

In czech:
jde mi o to, jestli má vliv to nastavení i na samotný algoritmus toho vyhodnocování toho jestli se člověk nachází v lehkém spánku, nebo v hlubokém.

Třeba to jestli je člověk v lehkém spánku, nebo hlubokém, jestli se nepletu, program vyhodnocuje kromě jiného i z pohybu. A jestli se teda může stát, že například při střední citlivosti na pohyb program vyhodnotí, že jsem ve fázi lehkého spánku a když to změním na nízkou, nebo vysokou citlivost, tak se to třeba změní na těžké spánek.

Hádám, že to má vliv jenom čistě jenom na ty stavy vzhůru, ale ptám se pro jistotu.